• Dat heet triage. Ze doet het om een juiste inschatting te maken van welke zorg er voor u op welk moment nodig is. Ze heeft hier een speciale opleiding voor gevolgd en als huisarts kan je niet zonder! Behalve voor triage is het ook een manier voor de huisarts om zich voor te kunnen bereiden op uw komst. De voorbereiding is beter als bekend is waar u voor komt.

  • Een consult duurt 15 minuten. In die 15 minuten moet ‘alles’ gebeuren. U doet uw verhaal, uw huisarts onderzoekt u indien nodig, bedenkt wat er met u aan de hand is en wat hij of u er aan kan doen. Vervolgens krijgt u de uitleg en soms nog een verwijsbrief of recept. Na uw vertrek voert de huisarts alles in in de computer.

   U zult begrijpen dat het al een kunst is dit in 15 minuten voor elkaar te krijgen. Als u dan ook meerdere klachten wilt bespreken kan dat niet zonder uit te lopen en een langere wachttijd te veroorzaken. Dit willen we voorkomen.

  • De zorg door de huisartsenpraktijk valt niet onder uw eigen risico. Dat betreft alle telefoontjes, spreekuren en visites. Ook geldt dit voor alle contacten met doktersassistentes of praktijkondersteuners.

   Als de huisarts onderzoek aanvraagt dat we niet in eigen praktijk kunnen doen, zoals foto’s, bloedonderzoek of urinekweken, dan valt dit wel onder uw eigen risico. Ook als u verwezen wordt naar een specialist, op het spreekuur een injectie krijgt toegediend of medicatie krijgt voorgeschreven valt dit wel onder het eigen risico.

   De huisarts is niet verantwoordelijk voor de kosten die bij u in rekening worden gebracht. De huisarts heeft namelijk geen zicht op de hoogte van het bedrag dat andere zorgaanbieders in rekening kunnen brengen. Ook is de huisarts er niet van op de hoogte of u eventueel een eigen bijdrage voor bepaalde zorg moet betalen. U kunt dit zelf navragen bij uw zorgverzekeraar. Soms is dit afhankelijk van uw verzekering.

  • U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de brieven in het dossier van andere behandelaars. Maar het geldt niet als de schriftelijke informatie over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG: KNMG inzage medisch dossier.

   Als u uw eigen dossier wilt inzien dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. Uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten. Wilt u een kopie van uw medisch dossier aanvragen, dan kunt u de reden ervan ook het beste bespreken zodat u uitleg kan krijgen. De assistente kan daarna een kopie voor u maken. 

   Legitimatie 

   Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Voor meer informatie over “inzage in uw dossier” kunt een de betreffende brochure bestellen of downloaden via www.npcf.nl

   Verwerkingstijd 

   Voor het maken van de kopie van uw dossier houden we een verwerkingstijd van 1 week aan. Dit is omdat het bovenop de al drukke werkzaamheden van de assistente komt. De reguliere werkzaamheden hebben prioriteit.

   Via ons patiëntenportaal mijngezondheid.net heeft u (nu nog beperkt) online toegang tot u medisch dossier.

  • Binnen onze praktijk werken wij met een privacyreglement.

   Bekijk het privacyregelement

  • Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden van een familielid met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

  • Dit komt omdat zorgverzekeraars de apotheken verplichten een bepaald merk van het medicijn af te leveren. De zorgverzekeraars bepalen zelf voor hun verzekerden welk merk door hen vergoed wordt en welke niet. Daar heeft de apotheek of huisarts geen enkele invloed op. Het voorkeurmerk van de zorgverzekeraar geldt vaak voor een beperkte periode, meestal tussen de 3 en 12 maanden.

   Het kan dus zelfs vaker veranderen. Zorgverzekeraars proberen namelijk elke keer de goedkoopste medicijnen in te kopen. U zult, als u dan toch uw oude merk pillen wilt, dit zelf moeten betalen. We kunnen u vertellen dat zowel wij huisartsen als uw apotheker dit erg vervelend vinden en er op landelijk niveau onze zorgen over uiten.

  • Soms heeft u persoonlijke redenen waarom u graag uw oude vertrouwde medicijn wilt behouden. Uw huisarts kan dat helaas niet voor u bepalen. De zorgverzekeraar bepaalt of dit wel of niet mag. U zult dus ook met uw zorgverzekeraar contact op moeten nemen om hiervoor eventueel toestemming te krijgen. Mogelijk kan het wel als u het zelf betaalt.